Návrh na oddlužení si nemůže dlužník podat sám
- Naše advokátní kancelář, je ze zákona oprávněna podat návrh na oddlužení a v tomto řízení Vás zastupovat.

Dluhy po splatnosti déle než 30 dnů po předepsané splatnosti
– návrh na povolení oddlužení lze podat nejdříve 30 dní po předepsané splatnosti, a to alespoň u 2 různých závazků.

Máte více věřitelů
– více věřiteli je myšleno, že máte minimálně 2 dluhy u různých věřitelů

Možnosti splácení oddlužení platné od 1.6.2019
- Pěti letá doba při splacení dluhů ve výši min. 30 % z celkové dlužné částky. Poté jste osvobozeni od povinnosti splatit zbytek nesplacených dluhů. V případě, že by byly dluhy splaceny ve 100 % po dobu kratší 5 let, dochází k ukončení oddlužení před uplynutím 5 let.

-
Dle novely platné od 1.6.2019, mohou být dluhy splaceny také při uspokojení ve výši 60 % z celkové dlužné částky po dobu 3 let. Poté jste osvobozeni od povinnosti splatit zbytek nesplacených dluhů.

-
Novela insolvenčního zákona, připouští povolení oddlužení i za předpokladu, že dlužník při podání návrhu na povolení oddlužení nepředpokládá splacení min. 30 % z celkové dlužné částky po dobu 5 let. V tomto případě musí ale dlužník po dobu 5 let, být schopen splácet částku alespoň 2.178,- Kč měsíčně a dle zákona musí v celém 5ti letém období vyvíjet maximální snahu k navýšení příjmů, aby po dobu splácení oddlužení došlo nejlépe k úplnému splacení celkového dluhu. Pokud v období 5 let bude splaceno méně než 30 % celkového dluhu, bude soud rozhodovat o tom, jestli dlužník po dobu splácení oddlužení tuto snahu vyvíjel a vydá rozhodnutí o splnění či nesplnění oddlužení.

- Pokud je dlužník invalidním důchodcem I. nebo II. Stupně, či starobním důchodcem, je v těchto případech dle novely insolvenčního zákona splácení oddlužení nastaveno vždy na 3 roky. Pokud během tohoto období dlužník splácí min. 2.178,- Kč měsíčně, dojde po třech letech k ukončení oddlužení a odpuštění zbytku nesplaceného dluhu.

-
Oddlužení formou splátkového kalendáře a prodejem majetkové podstaty
dle novely insolvenčního zákona, může dlužník podat návrh na povolení oddlužení, které je vždy kombinací prováděním srážek z příjmů dlužníka s tím, že v oddlužení dojde i k prodeji hodnotnějšího majetku dlužníka (za hodnotnější majetek je považován majetek, s odhadem přesahujícím hodnotu 30.000 Kč).

-
Oddlužení formou prodeje majetkové podstaty. K oddlužení může také dojít prodejem majetku dlužníka. Podmínky ke splnění jsou obsáhlejšího rozměru a liší se u každého případu. Každopádně při řešení oddlužení touto variantou, dochází u zajištěných věřitelů k uspokojení pouze z prodeje majetku.

Nedozvěděli jste se vše, co jste potřebovali? Navštivte naši sekci Časté dotazy a pokud ani zde nenajdete odpovědi na své otázky, tak nás jednoduše kontaktujte. Jsme připraveni pomoci i Vám.

 

Listiny potřebné k podání návrhu na povolení oddlužení

V rámci NOVELY INSOLVENČNÍHO ZÁKONA - u návrhů na povolení oddlužení podaných po 1.6.2019 budeme potřebovat následující podklady:

1. DOKUMENTY K PŘÍJMŮM
- Důchod, Mateřská dovolená, Dohoda o provedení práce, Živnostenský list (OSVČ), Pracovní smlouva, Dohoda o provedení činnosti apod.
- Potvrzení o čistých příjmech za posledních 12 měsíců, kde by měly být evidovány všechny čisté příjmy.

Pokud máte více příjmů, musíte nám doložit všechny!


2. DOKUMENTY K VAŠIM DLUHŮM
K podání návrhu na povolení oddlužení není povinnost dokládat všechny Vaše závazky a listiny k dluhům. Avšak ze zákona musí být splněna povinnost, soudu prokázat úpadek nebo hrozící úpadek. Tudíž je na místě doložit alespoň min. 2 závazky u různých věřitelů.

Např.:
Smlouva o úvěru
Výpis aktuální výše dluhu
Upomínka o nezaplacení dluhu
Výzva k úhradě
Výpis z internetového rozhraní
Splátkový kalendář
Uznání dluhu
dopis nebo e-mail s vyčíslením dluhu od věřitele
Výpis z CEE (centralní evidence exekucí)
Exekuční příkazy - v případě, že jsou dluhy v exekuci, postačí doložit jakýkoliv exekuční příkaz nebo usnesení.

DOKUMENTY K EXEKUCÍM,  JSME PRO VÁS SCHOPNI ZAJISTIT NEBO VÁM PORADÍME JAK TYTO DOKUMENTY ZÍSKAT.

3. OSTATNÍ DOKUMENTY
-
Listiny dokládající počet vyživovacích povinností – pokud nějakou takovou povinnost máte
- Výpis z rejstříku trestů (nesmí být starší než 2 měsíce v době podání návrhu)

Detailní podmínky oddlužení

Formulář byl přijat.

Došlo k chybě na serveru.

Odesílání formuláře...

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s našimi Zásadami ochrany osobních údajů, které můžete nalézt ZDE. Do textových polí, prosím nevyplňujte jiné osobní údaje, než které jsou v jednotlivých polích požadovány a které jsou nezbytné pro vyřízení Vašeho požadavku.

Jsme také jen lidé, proto se s námi domluvíte.

+ 420 734 150 491

bartek@akbartek.cz

Blahoslavova 72/4, 750 02 Přerov

© 2019 Advokátní kancelář Mgr. Stanislava Bártka – Všechna práva vyhrazena

Souhlas se zpracováním údajů

Vytvořila agentura BOXART